• Help
  • 4958 gebruikers
  • Dons: 41055€
Ecomail's blog
15
05

Interview met de vereniging Volée de Piafs

  • Clio
  • 1025 views

Goedemorgen, iedereen,

Ecomail heeft een donatie gedaan van 1000 euro (Zie: de donatie) voor de vereniging Volée de Piafs.
Wij hebben het genoegen u het interview voor te stellen van Julien Desre, lid van de vereniging.

Veel plezier bij het lezen!

Hoe is de vereniging "Volée de Piafs" ontstaan en waar is zij gevestigd?

Het verzorgingscentrum Volée de piafs, opgericht door Didier Masci en Marie Sillières, werd in juli 2007 geopend. Dit centrum, dat gevestigd is in Languidic in de Morbihan, is een van de drie Bretonse opvangcentra en het enige in de regio dat zowel zee- als landvogels, zoogdieren en chiropterans mag opvangen.

Kunt u ons meer vertellen over uw geschiedenis en hoe u tot de keuze bent gekomen om een "Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage" op te richten?

Zoals veel mensen die in 1999 in kuststeden woonden, was Didier Masci getekend door de ramp met de Erika. Toen hij de omvang van de door de olievlek veroorzaakte milieuschade zag, besloot hij actie te ondernemen en besteedde hij de daaropvolgende weken en maanden aan het verzamelen, vervoeren, behandelen en wassen van de vogels die het slachtoffer waren geworden van het schip. Hij leerde ook over de soorten, hun leven, hun behoeften en hun leefruimte. In 2000 werden de kusten opnieuw vervuild door een olielek, ditmaal voor de kust van Zuid-Afrika. Didier bood zich aan om er enkele weken heen te gaan om de geoliede vogels te helpen.

In de maanden die volgden bleef Didier, vrijwilliger bij Bretagne Vivante, de stranden afzoeken naar overlevenden, die hij vervolgens naar de opvangcentra stuurde. Meer en meer mensen belden hem om een vogel in nood te melden.

In december 2002 is de Prestige gezonken en is zijn lading in de Golf van Biskaje terechtgekomen. Didier vergezelde de mobiele kliniek die na de Erika werd opgericht om de installatie van de structuur en de opstart ervan te ondersteunen; om de vogels te behandelen, te wassen en de vrijwilligers op te leiden. Daar ontmoette hij zijn metgezel Marie en ontkiemde in hun geest het idee van een zorgcentrum. Centrum dat 5 jaar later tot stand kwam.

Wat is een Backup Center en waarom is het nodig?

Wilde dieren zijn het slachtoffer van talrijke aanvallen van diverse oorsprong: aanrijdingen op de weg, jacht, predatie door huisdieren, verwondingen door tuingereedschap, aantasting van de natuurlijke omgeving, vervuiling, vallen, vergiftiging, ongunstige klimatologische omstandigheden, ... Vaak sterven wilde dieren, maar hoe zit het met de dieren die gewond raken? Dit is waar de reddingscentra om de hoek komen kijken.

Het doel van een centrum voor het behoud van wilde dieren is het verzamelen van wilde land- en zeevogels en -zoogdieren in nood, deze te behandelen en vervolgens opnieuw in hun natuurlijke omgeving uit te zetten. Het verblijf van de dieren in een natuurbeschermingscentrum is dan ook bedoeld als een tijdelijk verblijf en het contact met de mens wordt tot het strikt noodzakelijke minimum beperkt om hun succesvolle reïntegratie in de natuurlijke omgeving niet in gevaar te brengen. Beschermingscentra zijn dan ook essentiële schakels in de instandhouding van de biodiversiteit.

Welke soorten krijg je in het Backup Center? Zijn er gevoeligere periodes wanneer u meer dieren ontvangt?

Het centrum verwelkomt gemiddeld 3.000 individuen per jaar, hoofdzakelijk vogels (zeevogels, roofvogels, nachtvogels, passerines...) maar ook zoogdieren (herten, egels, hazen, marters, eekhoorns, vleermuizen...). Het zijn alleen Europese wilde soorten (ongeveer 210 soorten).

Twee periodes zijn bijzonder intens voor ons. De lente, omdat die samenvalt met de voortplantingsperiode van de dieren, een gevoelige periode die van essentieel belang is voor het voortbestaan van de soort en waarin zij gevoeliger zijn voor verstoringen.

En de zomer, een tijd waarin we veel meer van het buitenleven genieten en die dus synoniem is met een intense menselijke druk op de wilde fauna.

Wat zijn de juiste gebaren wanneer een gewond dier wordt gevonden door een particulier?

1. Analyseer de gevaarlijkheid van de situatie, zowel voor het dier als voor u, om het nemen van risico's en het ontijdig ophalen te vermijden.
2. Bel het dichtstbijzijnde reddingscentrum voor wilde dieren om advies te krijgen over de situatie waarmee u wordt geconfronteerd.
3. Hou het dier op de volgende manier in bedwang: neem een doek (handdoek, trui, T-shirt, enz.) om het dier te wikkelen en zijn kop te verbergen. Doe het in een kartonnen doos met gaten (of een transportkist), van voldoende grootte en bekleed met stof. Voeg een fles heet water toe, omgeven door een doek (warmwaterkruik). Sluit de doos en zet hem in een rustige kamer. Laat het dier met rust. Geef hem niets (water, voedsel, medicijnen) zonder voorafgaand advies van een specialist.

Hoe gaan je dagen? Heeft u speciale protocollen opgesteld voor de verzorging van wilde dieren?

Voor het functioneren van het centrum is 7 dagen per week een team nodig. Het werk wordt uitgevoerd van 8.00 tot 23.00 uur in de zomer en van 9.00 tot 19.00 uur in de winter (met ploegendienst op gespreide uren voor de verzorgers). Er worden verschillende acties uitgevoerd:

- Ontvangst van de dieren (registratie van de inschrijvingen, ringen, wegen...)
- Controle van de verschillende dieren (kleine zoogdieren, zeevogels, volières...)
- Verzorging en behandeling van diverse pathologieën (verbanden, zalven, ontsmettingen...)
- Voedselbereiding (soepen, vis, kuikens, kroketten...)
- Doe-het-zelf (elektriciteit, loodgieterij, timmerwerk, bouw...)
- Schoonmaken van de verschillende dozen, hokken, inrichting...

Voor elke soort wordt een verzorgingsprotocol opgesteld. Deze protocollen worden samen met de andere verzorgingscentra opgesteld en maken een zo nauwkeurig mogelijke verzorging van de wilde dieren mogelijk. Aangezien elke diersoort deze specifieke kenmerken heeft en elk dier in een eigen situatie verkeert (leeftijd, geslacht, verwonding, ziekte, stadium van zijn gezondheidstoestand... enz.) moeten deze protocollen echter aan elk geval worden aangepast.

Over het algemeen, hoe gaat het met het herstel van de dieren?

Elk opgenomen dier wordt bij aankomst onderzocht om te bepalen welke zorg het zal krijgen en waar het zal worden geplaatst: in een fixatiekooi voor intensieve verzorging, in een box voor conditie, in een volière voor revalidatie.

Maar het kan ook leiden tot een bezoek aan de dierenarts voor een operatie of euthanasie bij besluit van de dierenarts. Dit gebeurt in het geval van een verwonding die te ernstig is om te worden behandeld of een infectie die te ernstig is. De verzorging is veelzijdig: medicamenteus, chirurgisch, of consolidatie door verband. Het voederen maakt ook deel uit van de verzorging wanneer het dier slechts verzwakt is of in het specifieke geval van jonge dieren die met regelmatige tussenpozen, dag en nacht, moeten worden gevoederd/gavageerd of zelfs met de fles gevoederd.

Wanneer het dier in staat is zich te bewegen en zich te voeden, wordt het in een volière (als het een vogel is) of in een hok (als het een zoogdier is) geplaatst, zodat het zich kan herspannen, leren vliegen en zich opnieuw kan wassen. Tegelijkertijd stelt deze stap het dier in staat de aanwezigheid van de mens te vergeten. Tien tot vijftien dagen zijn minimaal nodig voor een succesvolle rehabilitatie. Soms duurt het enkele maanden.

Rondom het Safeguard Centre heeft u een terrein tot uw beschikking: weiden, bossen en wetlands. Wat is het doel van al deze verschillende gebieden? Is het een keuze vanaf het begin van uw project?

Het was zowel een wens van het begin af aan als een kans die moest worden aangegrepen. In deze ruimten kunnen dieren namelijk worden gerehabiliteerd in een omgeving die beantwoordt aan hun ecologische behoeften. Een eekhoorn bijvoorbeeld leeft in de bomen, verborgen, zodat zijn rehabilitatie plaatsvindt in een leefruimte met bomen en takken om zich te verbergen. Grote zoogdieren, zoals herten, hebben grote leefruimten in de openlucht nodig.

Maar deze ruimten maken ook het vrijlaten van bepaalde soorten mogelijk. Elke soort behoort immers tot een specifieke natuurlijke omgeving, zodat wij bij het uitzetten deze ecologische noodzaak respecteren. Zo laat het bos uilen en eekhoorns los, de weide egels en roofvogels...

Ligt uw project voor een verwijdercentrum voor vogels en zeezoogdieren nog op de tekentafel?

Het opzetten van een ontmantelingscentrum vergt veel tijd, of het nu gaat om het zoeken van financiering of het verkrijgen van vergunningen. Bovendien heeft de gezondheidscontext in verband met Covid 19 veel van onze projecten in de wachtstand gezet. Daarom is de oprichting van dit centrum momenteel opgeschort. Maar wij hopen dit project, dat voor ons zeer belangrijk is, in 2021 te kunnen hervatten.

Hoe kunnen we je als vrijwilliger op het terrein helpen?

Onze vrijwilligers voeren verschillende taken uit naargelang de behoeften:

- Ondersteuning van het team van verzorgers voor de bereiding van het voedsel en het schoonmaken van de hokken en boxen.
- Administratieve ondersteuning binnen de vereniging (bijhouden van de in- en uitslagregisters van de dieren, invoeren van giften en lidmaatschappen, schrijven en communiceren, enz.)
- Af en toe ondersteuning bij bouw- of onderhoudstaken op het terrein.
- Ondersteuning bij de voorbereiding en het beheer van voorlichtings- en bewustmakingsstands op diverse evenementen of festivals.

Interview door Julien Desre. Belast met de ontwikkeling van de Association Volée de Piafs - Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage (Centrum voor de bescherming van in het wild levende dieren)