• Help
  • 4962 gebruikers
  • Dons: 41057€
Ecomail's blog
23
12

Een oceaan van leven - Interview

  • Clio
  • 1262 views

Goedemorgen, iedereen. Ecomail heeft een donatie van 600 euro gedaan voor de vereniging "Un Océan de Vie". Hier volgt het interview van René Heuzey (oprichter en voorzitter van de vereniging), afgenomen door Clio. Veel plezier bij het lezen!

Kunt u ons voorstellen aan uw vereniging "Un Océan de Vie"?

Onze hoofdactiviteit is het bijeenbrengen van particulieren en rechtspersonen om deel te nemen aan de bescherming en ontwikkeling van het aquatisch milieu en aan de verbetering van het leefmilieu, met name door het terugdringen van de aanwezigheid van marien afval. Actieve deelname aan de bevordering, bescherming en ontwikkeling van de natuur en het aquatische milieu, het onderwatermilieu en het kustmilieu, door het bevorderen van voorlichtings- en onderwijsactiviteiten op het gebied van de bescherming van het aquatische milieu en het beheer van de natuurlijke rijkdommen onder water.

De vereniging Un Océan de vie wil zo goed mogelijk strijden tegen de waterverontreiniging en alle andere oorzaken die leiden tot de vernietiging of de achteruitgang van alle watergebieden, fauna en flora, en ook voor de bewaking, bescherming en redding van dieren.

Met welk doel hebt u uw vereniging opgericht en welke zijn de verschillende missies die u dagelijks uitvoert om de vervuiling van de zeeën en oceanen te verminderen?

Ik heb deze vereniging opgericht om de mensen bewust te maken en vooral om hen op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Het individu heeft immers nog steeds de macht om al dan niet mee te werken aan de bescherming van de zeeën en oceanen. Daartoe vragen wij hem eenvoudigweg te handelen door te beginnen met nergens meer afval te gooien. Niet-vervuilende, recycleerbare en natuurlijke producten gebruiken. Wij moeten onze gewoonten en ons gedrag ten opzichte van de natuur veranderen en aanpassen.

Hebt u cijfers over de verontreiniging van de zee? Wat voor soort afval vind je vooral in het mariene milieu?

Wij dienen al onze rapporten over ingezameld afval in bij de vereniging Mer/Terre.

Het meest voorkomende afval dat wij vinden zijn plastic zakken, kurken, flessen, oud speelgoed, glazen bierflesjes, blikjes van niet-alcoholische producten. Dit zijn gebruiksvoorwerpen die we elke dag gebruiken en consumeren. Op de grond liggen sigarettenpeuken.

Heb je zeegebieden gezien die meer vervuild zijn dan andere? Net als gebieden waar er minder vervuiling is?

We hebben een specifiek gebied in Marseille in kaart gebracht. Elk jaar neemt de vervuiling af, behalve op één strand dat in de zomer te druk is en waar mensen hun afval ter plaatse achterlaten en in zee terechtkomen. De minst vervuilde gebieden zijn de gebieden waar mensen geen toegang hebben en de mariene parken zijn ook schone gebieden.

Stelt u instrumenten voor aan burgers, bedrijven of gemeenschappen om afvalvermindering op zee te bereiken? Zo ja, kunt u ons meer vertellen?

Ja. Wij bieden blauwe ophaalnetten aan voor mensen die op en onder water gaan. En grotere blauwe ophaalnetten om aan land te halen.

We hebben een gratis applicatie gemaakt om gevonden afval te identificeren en te lokaliseren.

We hebben zojuist de eerste geïsoleerde eco-fles met een waterdichte asbak uitgebracht. Nu hoef je geen plastic flessen meer te kopen en je hoeft je sigarettenpeuken niet meer op de grond te gooien.

Welk laatste advies zou u bovendien willen geven voor een beter behoud van de zeeën en oceanen?

Ik vraag de mensen burgerzin te tonen en de natuur boven alles te respecteren. Het begint met opvoeding en nu zijn het de kinderen die hun ouders opnieuw voorlichten over het milieu. Al het vuilnis in de zee. Ze komen alleen van het land. Het is niet moeilijk om clean te blijven. Zolang plastic voor eenmalig gebruik wordt gebruikt, moet het niet meer worden gebruikt. Er zijn natuurlijke producten die ze heel goed vervangen.

Iedereen kan elke dag een klein gebaar maken voor een groot doel.