• Help
  • 4958 gebruikers
  • Dons: 41055€
Ecomail's blog
11
09

Interview met de vereniging Les Pieds à Terre

  • Clio
  • 1323 views

De vereniging "Les Pieds à Terre" is een vereniging voor milieu-educatie. Het behoud van het milieu en van de Planeet in het algemeen is immers grotendeels te danken aan opvoeding die iedereen wordt bijgebracht.

Om uw vereniging "Les Pieds à Terre" bekend te maken bij de Ecomail gemeenschap, nodigen wij u uit om uw ervaring en uw mening te delen door middel van deze vragenlijst.

1. Kunt u ons voorstellen aan uw vereniging Les Pieds à Terre?

Wij zijn gevestigd in Chilhac in de Haut Allier, er zijn niet veel mensen, maar we slagen erin om met 7 animatoren te werken. Onze wens en ons streven om zoveel mogelijk middelen te vinden om kinderen en volwassenen buiten te zetten, in contact met de natuur. Want zelfs op het platteland gaat dit contact verloren en daarmee verzwakt ook de hele relatie die wij kunnen onderhouden met het grondgebied als plaats om te leven. Dus we lopen, we bewegen langzaam, we verwonderen ons over alledaagse en banale dingen!

2. Uw vereniging wil jong en oud voorlichten over het milieu. Welke activiteiten stelt u voor om dit te doen?

Wij komen tussen op scholen, in kinderdagverblijven, EHPAD's, vrijetijdscentra, wij organiseren vakantieverblijven, wij hebben een 100% openluchtrecreatiecentrum. We smeden een heleboel goede ideeën en leuke hulpmiddelen om je met ons mee te laten gaan daar voor je...

3. Constateert u binnen uw team een toegenomen belangstelling van jongeren voor het milieu en de natuur?

Niet echt, dat is waar het moeilijk is, de aantrekkingskracht in de omgeving is zeker. Het is duidelijk dat het probleem van de vervuiling en het verlies aan biodiversiteit een punt van zorg is, maar wij hebben de indruk dat het abstract blijft. We gaan niet meer uit! Het is gevaarlijk, te heet, te regenachtig, te ver weg... Dus Natuur is makkelijker op de plank.

4. Merken ouders een gevoeligheid van hun kinderen voor de natuur?

Voor hen die door onze poten gaan: zeker. We verwonderen ons, we laten mensen sterke momenten beleven in de natuur, zodat wanneer de kinderen thuiskomen, ze die willen delen. Sommigen van hen gaan dankzij ons met hun familie bivakkeren!

5. Volwassenen worden ook beïnvloed door sommige van uw activiteiten. Ziet u een inzet van hun kant voor het behoud van de natuur? Zo ja, in welke vorm?

Ik kom steevast terug op de constatering dat zij de theorie hebben, maar wij brengen hen dit pluspunt, dit verband, deze emotie en tenslotte dit affect met hun omgeving dat vaak ontbreekt.

6. Biedt de vereniging andere diensten aan om milieu-educatie op andere werkterreinen in te voeren?

EHPAD, crèche, handicap, zijn onze nieuwe doelgroepen, het is ongelofelijk al die remmen die je moet optillen alleen al om aan het eind van de straat uit te komen!

7. Gelooft u dat milieu-educatie een van de sleutels is tot het behoud van de Planeet?

Naast milieu-educatie is voor ons het onderwijs in de open lucht dat de beste sleutels zal bieden.

8. Heeft u een bepaald evenement gepland voor de nabije toekomst? Zo ja, kunt u ons daar iets over vertellen?

Om er maar één te noemen over de zomer: kanovaren op de Allier: aan boord van onze educatieve kano gaan we de toeristen tegemoet, om met hen een moment van de natuur te delen! Geweldig omdat het onverwacht is.

Dank u voor uw tijd om deze paar vragen te beantwoorden.