• Help
  • 4958 gebruikers
  • Dons: 41057€
Ecomail's blog
10
07

Natagora - Interview

  • Clio
  • 902 views

Hallo,
Het Ecomail-team dankt u dat u de tijd hebt genomen om onze vragen te beantwoorden teneinde de acties die u in uw vereniging "Natagora" onderneemt bij onze gebruikers te promoten.

1. Hoe is je vereniging Natagora ontstaan? Waar is uw vereniging gevestigd en wat is uw studiegebied?

Natagora is in 2003 ontstaan uit de fusie van 2 verenigingen RNOB en Aves.
RNOB is de natuurreservaten (natuurbehoud dus) en Aves is de ornithologische pool.

2. Wat zijn je belangrijkste missies?

Natagora is actief in de hele regio Wallonië-Brussel. Het hoofddoel van de vereniging is de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen en bij te dragen tot het herstel van een een beter evenwicht tussen menselijke activiteiten en milieubescherming. Om dit te bereiken, heeft ze zichzelf verschillende missies toegewezen.
Beschermen: meer dan 200 natuurreservaten van Natagora, beheerd door talrijke vrijwilligers. bestaan uit diverse en vaak bedreigde milieus. Ze zijn de thuisbasis van veel van zeldzame soorten.
Studie: de identificatie van bedreigingen, directe steun aan de meest bedreigde soorten, en het toezicht op vele bewakingsprogramma's is een groot probleem van de vereniging.
Betrokkenheid: invloed uitoefenen op politieke beslissingen, biodiversiteit bevorderen, de schade aan het milieu voorspellen, enz. dat tot hem kon worden gebracht, en reageerde wanneer nodig: de talrijke vrijwilligers van de vereniging dragen daar dagelijks aan bij.
Opvoeden: opleidingscursussen, regionale centra voor milieu-educatie, bewustmakingsevenementen, netwerken van individuen: Natagora is sterk betrokken bij milieu-educatie.

3. Kunt u ons meer vertellen over de 3 projecten die u heeft opgezet: - "natuur thuis": wat zijn de jaarlijkse teloperaties? Wat is het doel hiervan en, na verzameling van de gegevens, wat kunt u hiermee binnen uw vereniging bereiken?

Deze ongeplande communicatie/bewustmakingsoperatie, die tijdens de insluiting tot stand kwam, was opgezet om tegemoet te komen aan de verwachtingen van mensen die onverwacht tijd thuis hadden en die plotseling in hun tuin, op hun balkon,... dingen zagen waar ze gewoonlijk niet naar keken en die ze zelfs niet kenden.

- Laten we eindelijk "natuurkenners en landbouwers samenbrengen": kunnen we uitleggen hoe landbouw en biodiversiteit nauw met elkaar verbonden zijn?

We hebben het hier over het Reconnect project.
Meer info hier: https: //www.natagora.be/news/en-3-minutes-decouvrez-les-liens-entre-nature-et-agriculture

- Kunt u ons dit project uitleggen? Hoe is agropastoralisme gunstig voor de biodiversiteit en waarom is het van essentieel belang deze methode opnieuw in het landbouwbeheer te integreren?

Het uitgangspunt is onze actie te promoten door uit te leggen welk belang schapen hebben bij het behoud van open gebieden met een grote biodiversiteit. De wol van de schapen is afkomstig van dieren die grazen in natuurreservaten of Natura 2000-gebieden en van daaruit zullen we producten op basis van deze wol ontwerpen en uiteindelijk verkopen. We zijn begonnen met voetenbankjes, daarna lampenkappen voor lampen en momenteel zijn we bezig met truien. De promotie van de producten zal bijdragen tot de bewustmaking en de verkoop zal inkomsten genereren om de bescherming van de biodiversiteit te financieren.

4. Onder de acties die u uitvoert, creëert en beheert u ook natuurreservaten.
- Wat zijn de milieutypen die de grootste invloed hebben op uw studiegebied?

Hoewel alle milieus interessant zijn, ligt de nadruk op de meest bedreigde milieus.
Het bos doet het relatief goed, dus investeren we het meest in open omgevingen.

- Wat is de procedure voor het creëren van een natuurreservaat?

Meestal begint men met de aankoop van een stuk grond met interessant potentieel, zo mogelijk in de buurt van bestaande reserves. Vervolgens wordt een beheersplan vastgesteld en goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten (in dit geval het Gewest), die hopelijk de status van natuurreservaat zullen toekennen. De volgende stap is de uitvoering van het beheersplan onder auspiciën van een beheerder en zijn beheerscomité, dat vaak uit vrijwilligers bestaat.

- Hoeveel natuurgebieden beheert u binnen de vereniging?

230 natuurreservaten, vaak versnipperde gebieden die geleidelijk aan tot samenhangende blokken worden verbonden.

- Neemt u op deze gebieden een duidelijke verbetering waar die wordt omgezet in reserves?

Het is een klusje van geduld voor zwaar beschadigd land. We zien dat met tijd en goed beheer de biodiversiteit beetje bij beetje terugkeert. Om maar een indicator te nemen: het aantal planten kan in een paar jaar toenemen van enkele tot enkele ... honderden op een bepaalde plaats.

5. Om uw acties aan te vullen, stelt u ook andere activiteiten voor. Kunt u ons daar meer over vertellen?

Er zijn heel wat mogelijkheden tussen een wandeling maken, een opleiding volgen, vogels of vlinders tellen in uw tuin, of uw waarnemingen coderen op observations.be. Samen met het tijdschrift ontvangen onze leden ook de agenda van de activiteiten.
U kunt ons en onze 114 000 fans volgen op Facebook of u abonneren op onze nieuwsbrief.

6. Tot slot, hebben jullie vrijwilligers nodig en hoe kunnen we lid worden van jullie Natagora vereniging?

Er zijn 3 hoofdwegen om ons te bereiken.
Als u tijd hebt, kunt u vrijwilliger worden in een regionaal comité, een comité van beheer van een reservaat of zelfs in een ondersteunende functie (b.v. 2 vrijwilligers die ons helpen met het aanvragen en opvolgen van legaten of een vrijwilliger die elke week welkomstzakken komt verzamelen). Ook de Raad van Bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers.
Als u geld te besteden heeft aan natuurbehoud, kunt u lid en/of donateur worden. 1/3 van onze 25.000 leden zijn ook donateur.
En ten slotte kunt u zich aansluiten bij het team in loondienst (momenteel 130 mensen) met allerlei profielen, van de natuurkenner tot de boekhouder of de afdeling fondsenwerving!

Dank u voor uw tijd.
Voor meer informatie: https: //www.natagora.be/