• Help
  • 4572 gebruikers
  • Dons: 33701€
Ecomail's acties
  • Verzameld: 2000€.
  • Doel: €2000
  • Gerealiseerd: 2021-02-18
%
Essence Recruit

De vereniging Recrue d'Essences verenigt de inwoners van het Regionaal Natuurpark Livradois-Forez. Gevestigd en actief in de streek van Cunlhat en omgeving, heeft zij tot doel de onregelmatige bosbouw te bevorderen in vereniging met respect voor het milieu en doordachte menselijke activiteiten.

Tot voor kort, enkele tientallen jaren geleden, was de benedenloop van de Livradois hoofdzakelijk bebost: weiden, akkers, vijvers en moerassen, afgewisseld met talrijke heggen.

In de naoorlogse periode, na de leegloop van het platteland, werden de landbouwers aangemoedigd om hun akkers of weiden te vervangen door "silvicultuur" van naaldhout in monocultuur, naar het voorbeeld van graanvelden. Sindsdien heeft de monocultuurbosbouw zijn grenzen en zijn schadelijke gevolgen bewezen (verarming van de bodem, fauna en flora, gebrek aan licht, verzuring...).

Door zijn recente geschiedenis lijdt ons grondgebied dus onder een gebrek aan specifieke ervaring op het gebied van bosbeheer, in tegenstelling tot andere regio's (Jura...).

Net als deze andere sectoren gelooft de vereniging Recrue d'Essences in de mogelijkheid om een bos te ondersteunen dat rijk is aan biodiversiteit op alle niveaus (grote verscheidenheid aan soorten, gespreide leeftijd van de bomen, rijke fauna en flora) en tegelijk een beter economisch beheer te bevorderen.

Op dit grondgebied zijn wij allen om de meest uiteenlopende redenen met het bos verbonden en willen wij de mens niet plaatsen tegenover de natuurlijke omgeving die hem omringt en waaruit hij voortkomt. Wij streven veeleer naar een intelligente coëxistentie in wederzijdse verrijking. Onregelmatige bosbouw voldoet aan deze criteria.

Om dit te bereiken voeren wij een aantal acties uit, waarvan de volgende de belangrijkste zijn:

- Verspreiding van informatie (flyers, website, aanwezigheid op evenementen...)
- Aankoop van bospercelen (waarbij milieubehoud en houtproductie concreet worden gecombineerd en een soepele overgang met respect voor de bodem en de ecosystemen wordt bevorderd).
- Het mogelijk maken dat beroepsbeoefenaars uit de sector in de bossen kunnen werken (kappen, vellen, enz.) en daarbij kwaliteitswerk ondersteunen en bevorderen.
- Begeleiding van boseigenaren
- Organisatie van evenementen
- Opleidingen

Het project voor de aankoop van bospercelen :


In de gemeente Domaize (Puy-de-Dôme): het gaat om een perceel van 0,7 ha op de helling van de rivier de Dore op een heuvelachtige bodem van het eikenbos Charmaie. Het was een oude Douglas spar die 5 jaar geleden tot de grond toe is afgebroken (zie foto). Bezems en vlierbessen hebben het perceel voornamelijk gekoloniseerd. Wij willen de natuurlijke regeneratie zijn gang laten gaan, want het belang van dit kleine perceel is dat het omringd is door een heleboel 80 jaar oude hardhoutpercelen die wij in de komende weken zullen verwerven. Dit maakt ecologische continuïteit mogelijk.

In de gemeente Auzelles (Puy-de-Dôme): we hebben ook veel bospercelen op bergniveau van het sparren-beukenbos in zicht (zie foto). Het is een natte grond, zelfs veenachtig, bevolkt met sparren, berg- essen, wilgen, banen. Het belang van deze percelen is gelegen in de ligging naast een rivier, de Miodet, die van ecologisch belang is.


Categorieën
Laatste acties